Ισολογισμοί

Εύκολος και απλός τρόπος για την ανάρτησή τους
δημοσιεύσετε τον ισολογισμό και τα οικονομικά στοιχεία σας εύκολα, αξιόπιστα, οικονομικά

Δημοσίευση Ισολογισμών στο Διαδίκτυο

Σύμφωνα με το νόμο 4072 ΦΕΚ (Α/86/11-4-2012), άρθρο 232 καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης των ισολογισμών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) σε πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες, ενώ δόθηκε η δυνατότητα ανάρτησης των πράξεων στο διαδίκτυο.

Με βάση το νόμο υπ' αριθμ. N. 4072 οι ισολογισμοί πλέον μπορούν να αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Με την νέα μας εφαρμογή κατασκευής εταιρικών ιστοσελίδων σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε τον ισολογισμό και τα οικονομικά στοιχεία σας εύκολα, αξιόπιστα και οικονομικά.

Το πακέτο δημοσίευσης ισολογισμού της Orismos περιλαμβάνει:

 • Ιστοσελίδα με την επωνυμία της επιχείρησης σας
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας της επιχείρησης σας
 • Λίστα με τους ισολογισμούς σας η οποία θα ανανεώνεται με κάθε καινούργιο ισολογισμό
 • Πρόσκληση μετόχων και πρακτικά συμβουλίου
 • Δωρεάν φιλοξενία στον server μας
 • Επιλογή ονομασίας URL η οποία θα δηλωθεί στο ΓΕ.ΜΗ. μεταξύ των κάτωθη επιλογών:
  1. www.i-sol.gr/epixirisi **
  2. www.isologismoi.orismos.gr/epixirisi **
  3. www.epixirisi.eu **
  4. www.epixirisi.gr **

** Όπου epixirisi το όνομα της επιχείρησης σας. Το όνομα της σελίδας θα πρέπει να αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες ή/και αριθμούς και δεν θα πρέπει να περιέχει παύλες, αγκύλες και σύμβολα. Παράδειγμα: Η εταιρεία σας έχει επωνυμία «Αφοί Παπαδόπουλοι EΠΕ» τότε το όνομα ιστοσελίδας μπορεί να γίνει www.i-sol.gr/afoipapadopouloiepe

Εάν είστε λογιστής ή λογιστικό γραφείο σας δίνουμε την δυνατότητα της απευθείας δημοσίευσης ισολογισμών με πρόσβαση στο δικό μας σύστημα αυτόματης διαχείρισης και δημοσίευσης ισολογισμών. Έχετε τον έλεγχο των ιστοσελίδων των πελατών σας με δυνατότητα άμεσης διόρθωσης των οικονομικών στοιχείων, επαναδημοσίευσης ισολογισμών, ανακοινώσεων (πρόσκληση μετόχων, πρακτικά διοικητικού συμβουλίου) καθώς και δημιουργία νέων ιστοσελίδων.

Μάθετε περισότερα σχετικά με την Κατασκευή Ιστοσελίδων