Δήλωση Προστασίας προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον των επιχειρήσεων που βασίζονται στο Διαδίκτυο και την πορεία προς μια πραγματική οικονομία του Διαδικτύου. Δημιουργήσαμε αυτήν την Δήλωση Απορρήτου για να παρουσιάσουμε την ισχυρή μας δέσμευση για τα δικαιώματα του ατόμου ως προς την προστασία και το απόρρητο των δεδομένων. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει πώς διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση ενός ατόμου («Προσωπικά Δεδομένα»).

A. Γενικές πληροφορίες

Πότε ισχύει η παρούσα Δήλωση Απορρήτου; Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει για τα Προσωπικά Δεδομένα που δίνετε στην ORISMOS IT ή τα οποία προέρχονται από τα Προσωπικά Δεδομένα όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ελεγκτής Δεδομένων. Ο ελεγκτής δεδομένων του www.orismos.gr είναι η ORISMOS IT, Βρύαντος 24, 113 64, Αθήνα. Όπου παρουσιάζεται μια φόρμα εγγραφής στην παρούσα ιστοσελίδα, ο ελεγκτής δεδομένων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πραγματική προσφορά ή τον σκοπό συλλογής δεδομένων αλλά σε κάθε περίπτωση εμφανίζεται στην δήλωση απορρήτου της φόρμας εγγραφής του ατόμου.

Τι τα κάνει η ORISMOS IT τα Προσωπικά μου Δεδομένα; Η ORISMOS IT θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται παρακάτω μόνο όπως ορίζεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις Ενότητες Β και Γ παρακάτω. Όπου η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας βασίζεται σε νόμιμη άδεια, θα βρείτε πληροφορίες για τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί η ORISMOS IT καθώς και για ποιο σκοπό στην Ενότητα Β παρακάτω. Όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, θα βρείτε πληροφορίες στην Ενότητα Γ παρακάτω.

Διάρκεια επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Όπου η ORISMOS IT επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως επιτρέπεται από τον νόμο (δείτε το Β παρακάτω) ή σύμφωνα με την συγκατάθεσή σας (δείτε το Γ παρακάτω), η ORISMOS IT θα αποθηκεύσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα (i) μόνο για όσο απαιτείται ώστε να ικανοποιήσει τους σκοπούς που ορίζονται παρακάτω ή (ii) μέχρι να διαφωνήσετε με την χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από την ORISMOS IT (όπου η ORISMOS IT έχει έννομο συμφέρον να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα) ή (iii) μέχρι να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας (όπου συγκαταθέσατε για να χρησιμοποιήσει η ORISMOS IT τα Προσωπικά σας Δεδομένα). Ωστόσο, όποτε απαιτείται από υποχρεωτικό νόμο η ORISMOS IT θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή όποτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα απαιτούνται έτσι ώστε η ORISMOS IT για να διεκδικήσει ή να υπερασπίσει τον εαυτό της έναντι νομικών αξιώσεων, η ORISMOS IT θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μέχρι την λήξη της αντίστοιχης περιόδου διατήρησης ή μέχρι οι εν λόγω αξιώσεις τακτοποιηθούν.

Γιατί πρέπει να δώσω τα Προσωπικά μου Δεδομένα; Ως γενική αρχή, η χορήγηση οποιασδήποτε συγκατάθεσης και η παροχή οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων δυνάμει του παρόντος είναι εντελώς εθελοντική. Γενικά δεν υπάρχουν επιβλαβείς επιπτώσεις για εσάς αν επιλέξετε να μην δώσετε την συγκατάθεσή σας ή να μην παράσχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η ORISMOS IT δεν θα μπορέσει να προβεί σε ενέργειες αν δεν έχει συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα, για παράδειγμα επειδή αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα απαιτούνται για την επεξεργασία των εντολών σας ή για να σας δώσει πρόσβαση σε διαδικτυακές προσφορές ή ενημερωτικό δελτίο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς η ORISMOS IT δεν θα μπορεί να σας παράσχει αυτό που επιθυμείτε χωρίς τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Δικαιώματα υποκείμενων δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε, οποιαδήποτε στιγμή, από την ORISMOS IT πληροφορίες σχετικά με το ποια Προσωπικά Δεδομένα σας επεξεργάζεται η ORISMOS IT και τη διόρθωση ή διαγραφή των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων. Ωστόσο, σημειώστε ότι η ORISMOS IT μπορεί να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο αν δεν υπάρχει νομική υποχρέωση ή αν δεν επικρατεί δικαίωμα της ORISMOS IT να τα διατηρήσει. Να γνωρίζετε ότι αν ζητήσετε να διαγράψει η ORISMOS IT τα Προσωπικά Δεδομένα σας, δεν θα μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της ORISMOS IT που απαιτούν την χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από την ORISMOS IT.

Αν η ORISMOS IT χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την συγκατάθεσή σας ή για να συνάψει σύμβαση μαζί σας, μπορείτε επιπλέον να ζητήσετε από την ORISMOS IT ένα αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που δώσατε στην ORISMOS IT. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε μέσω της παρακάτω διεύθυνσης email και καθορίστε τις πληροφορίες ή τις δραστηριότητες επεξεργασίας που σχετίζονται με το αίτημά σας, τη μορφή με την οποία θέλετε αυτές τις πληροφορίες και το εάν τα Προσωπικά Δεδομένα θα σταλούν σε εσάς ή σε άλλον παραλήπτη. Η ORISMOS IT θα εξετάσει προσεκτικά το αίτημά σας και συζητήσει μαζί σας για την καλύτερη εκπλήρωσή του.

Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε από την ORISMOS IT να περιορίσει την περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) δηλώνετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας που έχει στην κατοχή της η ORISMOS IT είναι λανθασμένα (αλλά μόνο για όσο η ORISMOS IT χρειάζεται να ελέγξει την ακρίβεια αυτών των Προσωπικών Δεδομένων), (ii) δεν υπάρχει νομική βάση για να επεξεργαστεί η ORISMOS IT τα Προσωπικά Δεδομένα σας και απαιτείτε να περιορίσει η ORISMOS IT την περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, (iii) η ORISMOS IT δεν χρειάζεται πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα σας αλλά ισχυρίζεστε ότι η ORISMOS IT πρέπει να διατηρήσει τα εν λόγω δεδομένα προκειμένου να διεκδικήσει ή να ασκήσει νόμιμα δικαιώματα ή να υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι αξιώσεων τρίτου ή (iv) στην περίπτωση που έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από την ORISMOS IT (βάσει του έννομου ενδιαφέροντος της ORISMOS IT όπως ορίζεται στο Β παρακάτω) για όσο απαιτείται για να επανεξεταστεί αν η ORISMOS IT έχει επικρατέστερο συμφέρον ή νομική υποχρέωση να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Απευθύνετε οποιοδήποτε αίτημα στο info@orismos.gr

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Αν πιστεύετε ότι η ORISMOS IT δεν επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν ή την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων του ΕΕΑ, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να υποβάλλετε καταγγελία στις αρχές προστασίας δεδομένων της χώρας του ΕΕΑ στην οποία διαμένετε ή στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας ή της πολιτείας στην οποία έχει η ORISMOS IT την έδρα της.

Χρήση του παρόντος ιστότοπου από παιδιά. Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται για άτομα κάτω των 16 ετών. Αν είστε κάτω από 16 ετών, δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η ORISMOS IT δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στον Όμιλο εταιρειών της ORISMOS IT. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.

B. Που χρησιμοποιεί η “ORISMOS IT” τα προσωπικά δεδομένα μου βάσει του νόμου

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, η ORISMOS IT επιτρέπεται να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Παροχή των απαιτούμενων αγαθών ή υπηρεσιών. Αν παραγγείλετε αγαθά ή υπηρεσίες από την ORISMOS IT, η ORISMOS IT θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα που καταχωρίσατε στο έντυπο παραγγελίας ή εγγραφής (συνήθως (ένα τμήμα από) το όνομά σας, τη διεύθυνση (email), τον αριθμό τηλεφώνου, την επωνυμία και τη διεύθυνση της εταιρείας, τον τίτλο εργασίας και τον ρόλο σας και, αν η πληρωμή πραγματοποιηθεί στην ORISMOS IT, τον αριθμό τραπεζικής κάρτας ή τα στοιχεία τράπεζας) μόνο για να επεξεργαστεί την παραγγελία σας ή για να παράσχει τα απαιτούμενα αγαθά ή υπηρεσίες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το να γίνουν τα απαραίτητα βήματα πριν την σύναψη της σύμβασης, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματά σας, παρέχοντάς σας στοιχεία αποστολής και τιμολόγησης, και το να γίνει επεξεργασία ή να παρασχεθούν σχόλια και υποστήριξη πελάτη. Αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία συζήτησης που θα εκκινήσετε μέσω και της διαδικτυακής παρουσίας της ORISMOS IT, φορμών επικοινωνίας, emails ή τηλεφώνου. Στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ο όρος «αγαθά και υπηρεσίες» περιλαμβάνει (πρόσβαση σε) διαδικτυακές υπηρεσίες, προσφορές, διαγωνισμούς, λαχνούς, άλλο περιεχόμενο, ενημερωτικά δελτία που δεν σχετίζονται με το μάρκετινγκ, whitepapers, μαθήματα, εκπαιδεύσεις και εκδηλώσεις.

Αν συμμετέχετε σε μαθήματα ή εκπαιδεύσεις που παρέχονται από την ORISMOS IT, η ORISMOS IT μπορεί επίσης να παρακολουθεί την πρόοδό σας προκειμένου να έχετε διαθέσιμες αυτές τις πληροφορίες. Επιπλέον, επικοινωνούμε σε τακτική βάση με email με τους χρήστες που κάνουν εγγραφή στις υπηρεσίες μας, και επίσης μπορεί να επικοινωνήσουμε και τηλεφωνικά για να επιλύσουμε παράπονα πελάτη ή να διερευνήσουμε ύποπτες συναλλαγές. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση email σας για να επιβεβαιώσουμε το άνοιγμα λογαριασμού, να σας στείλουμε ειδοποιήσεις πληρωμής, να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, και να σας στείλουμε ειδοποιήσεις και άλλες γνωστοποιήσεις σύμφωνα με την νομοθεσία. Γενικά, οι χρήστες δεν μπορούν να επιλέξουν να μην συμμετέχουν (opt out) σε αυτές τις επικοινωνίες, που δεν σχετίζονται με το μάρκετινγκ αλλά απαιτούνται απλώς στο πλαίσιο της σχετικής επιχειρηματικής σχέσης. Αναφορικά με τύπους επικοινωνίας που αφορούν στο μάρκετινγκ (π.χ. emails και τηλεφωνικές κλήσεις) η ORISMOS IT θα (i) όπου απαιτείται νομικά σας παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες μετά από αποδοχή (opt in) και (ii) σας δώσει την ευκαιρία να κάνετε opt out αν δεν θέλετε να λάβετε από εμάς επιπλέον επικοινωνίες που αφορούν σε μάρκετινγκ. Μπορείτε να κάνετε το opt out οποιαδήποτε στιγμή καταργώντας την συνδρομή σας κατόπιν αιτήματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στον ιστότοπο της ORISMOS IT.

Διασφάλιση συμμόρφωσης. Η ORISMOS IT και τα προϊόντα, οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες της υπόκεινται σε νόμους περί εξαγωγών διαφόρων χωρών συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της. Αναγνωρίζετε ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί εξαγωγών, εμπορικές κυρώσεις και εμπάργκο που έχουν εκδοθεί από αυτές τις χώρες, η ORISMOS IT πρέπει να λάβει μέτρα για να αποτρέψει νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και μέρη που είναι εγγεγραμμένα σε καταλόγους κυρώσεων που έχουν εγκριθεί από κυβερνήσεις από το να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες μέσω των ιστοτόπων της ORISMOS IT ή άλλων καναλιών διανομής που ελέγχονται από την ORISMOS IT. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει (i) αυτοματοποιημένους ελέγχους δεδομένων εγγραφής οποιουδήποτε χρήστη όπως ορίζονται στο παρόν καθώς και άλλων πληροφοριών που παρέχει ένα/μία χρήστης/στρια σχετικά με την ταυτότητά του/της έναντι των ισχυόντων καταλόγων κυρώσεων κατά φυσικών και νομικών προσώπων, (ii) τακτική επανάληψη των εν λόγω ελέγχων όποτε μια λίστα κυρώσεων κατά φυσικών και νομικών προσώπων ενημερώνεται ή όταν ένας/μία χρήστης/στρια ενημερώνει τις πληροφορίες του/της (iii) κλείδωμα της πρόσβασης σε υπηρεσίες και συστήματα της ORISMOS IT σε περίπτωση πιθανής συμφωνίας και (iv) επικοινωνία με τον χρήστη για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του σε περίπτωση πιθανής ταύτισης.

Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες απαιτούνται για να παρακολουθήσετε τις επιλογές σας αναφορικά με την επεξεργασία ή την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας ή την παραλαβή υλικών μάρκετινγκ (δηλαδή, ανάλογα με την χώρα στην οποία δραστηριοποιείται η ORISMOS IT, αν έχετε ρητώς συναινέσει ή έχετε κάνει opt out από το να λαμβάνετε υλικά μάρκετινγκ) μπορεί να αποθηκευτούν ή να ανταλλαχθούν μεταξύ των μελών της ORISMOS IT όπως απαιτείται για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση.

Έννομο συμφέρον της ORISMOS IT. Κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις χρήσης αποτελεί έννομο συμφέρον της ORISMOS IT ώστε να επεξεργαστεί ή να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Αν δεν συμφωνείτε με αυτήν την προσέγγιση, μπορείτε να φέρετε αντίρρηση στην επεξεργασία ή την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας από την ORISMOS IT, όπως ορίζεται παρακάτω.

Ερωτηματολόγια και έρευνες. Η ORISMOS IT μπορεί να σας προσκαλέσει να συμμετάσχετε σε ερωτηματολόγια και έρευνες. Αυτά τα ερωτηματολόγια και οι έρευνες θα σχεδιαστούν γενικά με τρόπο που οι απαντήσεις δεν θα απαιτούν Προσωπικά Δεδομένα. Αν παρόλα αυτά εισάγετε Προσωπικά Δεδομένα σε ένα ερωτηματολόγιο ή σε μία έρευνα, η ORISMOS IT μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα για να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Δημιουργία ομάδων ανωνυμοποιημένων δεδομένων. Η ORISMOS IT μπορεί να ανωνυμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται δυνάμει της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου για να δημιουργήσει ομάδες ανωνυμοποιημένων δεδομένων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της ίδιας και των θυγατρικών της.

Καταγραφή κλήσεων και συνομιλιών για σκοπούς βελτίωσης ποιότητας. Στην περίπτωση τηλεφωνικών κλήσεων ή συνόδων συνομιλίας (chat) η, ORISMOS IT μπορεί να καταγράψει τις εν λόγω κλήσεις (αφού σας ενημερώσει κατά τη διάρκεια της κλήσης και πριν ξεκινήσει η καταγραφή) ή τις συνόδους συνομιλίας (chat) ώστε να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Προκειμένου να είστε ενημερωμένοι/να ζητήσει σχόλια. Στο πλαίσιο της υπάρχουσας σχέσης μεταξύ σας και της ORISMOS IT, η ORISMOS IT μπορεί να σας ενημερώσει, όπου επιτρέπεται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της (συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, σεμιναρίων ή εκδηλώσεων) που είναι παρόμοια ή σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε ήδη αγοράσει ή χρησιμοποιείτε από την ORISMOS IT. Επιπλέον, αν έχετε παρακολουθήσει ένα διαδικτυακό σεμινάριο, ένα σεμινάριο ή μία εκδήλωση της ORISMOS IT ή αν αγοράσατε προϊόντα ή υπηρεσίες από την ORISMOS IT, η ORISMOS IT μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για σχόλια που αφορούν στην βελτίωση αυτών των διαδικτυακών σεμιναρίων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων, προϊόντων ή υπηρεσιών.

Δικαίωμα αντίρρησης. Μπορείτε να αρνηθείτε την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων από την ORISMOS IT για τους ανωτέρω σκοπούς, οποτεδήποτε καταργώντας την συνδρομή σας κατόπιν αιτήματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στον ιστότοπο της ORISMOS IT. Με αυτήν την ενέργεια, η ORISMOS IT θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους ανωτέρω σκοπούς (δηλαδή σύμφωνα με το έννομο ενδιαφέρον που ορίζεται παραπάνω) και θα τα διαγράψει από τα συστήματά της, εκτός αν η ORISMOS IT επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα για άλλους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή αν η ORISMOS IT καθορίσει και επιδείξει επιτακτικό έννομο συμφέρον ώστε να συνεχίσει την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Γ. Που χρησιμοποιεί η “ORISMOS IT” τα προσωπικά δεδομένα μου βάσει της συγκατάθεσής μου

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, η ORISMOS IT θα χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μόνο όπως αναφέρεται λεπτομερώς παρακάτω, και αφού δώσετε την συγκατάθεσή σας εκ των προτέρων στις σχετικές λειτουργίες επεξεργασίας.

Νέα σχετικά με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες της ORISMOS IT. Σύμφωνα με αντίστοιχη πρόβλεψη και την συγκατάθεσή σας, η ORISMOS IT μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα, τη διεύθυνση email και την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον τίτλο εργασίας και βασικές πληροφορίες σχετικά με τον εργοδότη σας (όνομα, διεύθυνση και τομέα) καθώς και ένα διαδραστικό προφίλ που βασίζεται σε προηγούμενες αλληλεπιδράσεις με την ORISMOS IT (προηγούμενες αγορές, συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια, σεμινάρια ή εκδηλώσεις ή την χρήστη (διαδικτυακών) υπηρεσιών. Σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητες που αφορούν στο μάρκετινγκ, η ORISMOS IT μπορεί να παρέχει κατακερματισμένο (hashed) ID χρήστη σε κοινωνικά δίκτυα που χειρίζονται τρίτοι ή λοιπές διαδικτυακές προσφορές (όπως Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram ή Google), όπου οι πληροφορίες αυτές ταυτίζονται με τα δεδομένα κοινωνικών δικτύων ή τις βάσεις δεδομένων των ίδιων διαδικτυακών προσφορών προκειμένου να εμφανιστούν σε εσάς πιο σχετικές πληροφορίες.

Δημιουργία προφίλ χρήστη. Η ORISMOS IT σας παρέχει την επιλογή να χρησιμοποιήσετε τις διαδικτυακές της προσφορές συμπεριλαμβανομένων των φόρουμς, των ιστολογίων (blogs) και δικτύων που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο, στον οποίο απαιτείται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε προφίλ χρήστη. Τα προφίλ χρήστη παρέχουν την επιλογή να εμφανιστούν προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς σε άλλους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ονόματος, της φωτογραφίας, των λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της ταχυδρομικής διεύθυνσης και της διεύθυνσης email, ή και των δύο, του αριθμού τηλεφώνου, των προσωπικών ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων και βασικών στοιχείων σχετικών με την εταιρεία σας. Αυτά τα προφίλ μπορεί να σχετίζονται με μία μεμονωμένη διαδικτυακή προσφορά της ORISMOS IT ή μπορεί επίσης να σας επιτρέπει την πρόσβαση σε άλλες διαδικτυακές προσφορές της ORISMOS IT. Ωστόσο, είναι πάντα δική σας επιλογή ποιες από αυτές τις πρόσθετες διαδικτυακές προσφορές θα χρησιμοποιήσετε και τα Προσωπικά Δεδομένα σας προωθούνται μόνο σε αυτές στις οποίες εν τέλει θα αποκτήσετε πρόσβαση. Σημειώστε ότι χωρίς την συγκατάθεσή σας στην ORISMOS IT, για τη δημιουργία των προφίλ χρήστη, η ORISMOS IT δεν θα μπορεί να προσφέρει τις εν λόγω υπηρεσίες σε εσάς, στις περιπτώσεις όπου η συγκατάθεσή σας είναι νόμιμη απαίτηση ώστε η ORISMOS IT να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες σε εσάς.

Σε κάθε διαδικτυακή προσφορά, εκτός από την απλή παροχή πρόσβασης, το προφίλ σας χρησιμοποιείται για την εξατομίκευση της αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες (για παράδειγμα μέσω μηνυμάτων ή λειτουργίας παρακολούθησης) και από την ORISMOS IT χρησιμοποιείται για την προώθηση της ποιότητας επικοινωνίας και συνεργασίας μέσω τέτοιων προσφορών και χρησιμοποιείται έτσι ώστε η ORISMOS IT να παρέχει στοιχεία «παιχνιδοποίησης» (gamification) (η «παιχνιδοποίηση» είναι η διαδικασία όπου λαμβάνεται κάτι που υπάρχει ήδη, όπως ένας ιστότοπος, μια επιχειρηματική εφαρμογή ή μια διαδικτυακή κοινότητα και ενσωματώνονται μηχανισμοί παιχνιδιών σε αυτήν για να παρακινηθεί η συμμετοχή, η δέσμευση και η αφοσίωση). Στον μέγιστο βαθμό που υποστηρίζεται από την σχετική διαδικτυακή προσφορά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργικότητα της σχετικής διαδικτυακής προσφοράς για να καθορίσετε ποιες πληροφορίες θέλετε να μοιραστείτε.

Ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων. Σε σχέση με την εγγραφή και την παροχή πρόσβασης σε μια εκδήλωση ή σεμινάριο, η ORISMOS IT μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας με σκοπό την ταυτοποίηση και την ευαισθητοποίηση ως προς άτομα που έχουν αναπηρίες ή ειδικές διατροφικές απαιτήσεις για την διάρκεια της εκδήλωσης. Οποιαδήποτε τέτοια χρήση πληροφοριών βασίζεται στην συγκατάθεση που χορηγήσατε στο παρόν. Σημειώστε ότι αν δεν δώσετε τις εν λόγω πληροφορίες σχετικά με αναπηρίες ή ειδικές διατροφικές απαιτήσεις, η ORISMOS IT δεν θα μπορέσει να λάβει τις αντίστοιχες προφυλάξεις.

Κατάρτιση προφίλ εκδήλωσης. Αν εγγραφείτε σε μια εκδήλωση, σεμινάριο ή διαδικτυακό σεμινάριο της ORISMOS IT, η ORISMOS IT μπορεί να μοιραστεί βασικές πληροφορίες συμμετέχοντα (το όνομά σας, την εταιρεία και τη διεύθυνση email) με άλλους συμμετέχοντες στην ίδια εκδήλωση, σεμινάριο ή διαδικτυακό σεμινάριο με σκοπό την επικοινωνία και την ανταλλαγή ιδεών.

Ανάκληση της συγκατάθεσης που χορηγείται βάσει του παρόντος. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αποσύρετε την συγκατάθεση που χορηγείται με το παρόν καταργώντας την εγγραφή στην ιστοσελίδα μας κατόπιν αιτήματος. Σε περίπτωση απόσυρσης, η ORISMOS IT δεν θα επεξεργαστεί πια Προσωπικά Δεδομένα που υπόκεινται στην παρούσα συγκατάθεση εκτός αν απαιτείται νομικά. Στην περίπτωση που η ORISMOS IT είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας για νομικούς λόγους, τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν θα επεξεργαστούν περαιτέρω και θα διατηρηθούν μόνο για την περίοδο που απαιτείται βάσει νόμου. Ωστόσο, η απόσυρση δεν έχει επιπτώσεις σε προηγούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την ORISMOS IT μέχρι την στιγμή της απόσυρσης. Επιπλέον, αν η χρήση μιας προσφοράς ORISMOS IT από εσάς απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, η ORISMOS IT δεν θα μπορεί (πλέον), μετά την ανάκλησή σας, να σας παρέχει την σχετική υπηρεσία (ή υπηρεσίες, αν ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για την ORISMOS IT να χρησιμοποιεί το προφίλ σας για πολλαπλές προσφορές ORISMOS IT), προσφορά ή εκδήλωση.

Δ. Χρήση των υπηρεσιών της διαδικτυακής πλατφόρμας marketing “Mailchimp”

Η ORISMOS IT, όταν το κρίνει απαραίτητο, κάνει χρήση των υπηρεσιών της διαδικτυακής πλατφόρμας marketing “Zoho” για μαζικές επικοινωνίες και newsletters. Η πλατφόρμα “Zoho” εφαρμόζει αυστηρές πολιτικές ασφαλείας οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική ιστοσελίδα της.