Εταιρικό Υλικό

Αποκτήστε εικόνα με ολοκληρωμένο εταιρικό προφίλ
αναδείξτε το προφίλ της εταιρίας σας...επαγγελματικά

Επαγγελματικές Κάρτες – Επιστολόχαρτα - Φάκελοι

Η εταιρική ταυτότητα αφορά σε όλες τις πτυχές της επιχείρησή σας και διαδραματίζει έναν ζωτικής σημασίας ρόλο στη γενική εικόνα που αποκομίζει ο πελάτης. Σε αυτές τις πτυχές έρχονται να προστεθούν

  • Επαγγελματικές Κάρτες (Business Cards)
  • Επιστολόχαρτα (Letterheads)
  • Φάκελοι

Οι επαγγελματικές κάρτες, τα επιστολόχαρτα και οι φάκελοι της εταιρίας σας, θα πρέπει να αναδεικνύουν το profile της εταιρίας και να συμβάλλουν στην διαμόρφωση θετικής εικόνας για αυτή. Τα σχέδιά τους είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε συνάφεια μεταξύ τους και για αυτό το λόγο πραγματοποιούνται συνήθως ταυτόχρονα.

Δείτε τα Case Studies μας