Σκαλωσιές Μακρής Case Study

Η παρακάτω ανάλυση αφορά το Σχεδιασμό Ιστοσελίδας και Internet Marketing Eταιρίας Ενοικίασης και Τοποθέτησης Ικριωμάτων με αντικειμενικό σκοπό να αυξήσει το δυνητικό πελατολόγιο της που θα αναζητά μέσω internet τις υπηρεσίες που προσφέρει η εν λόγο εταιρία.
Δέχομαι πληθώρα τηλεφωνημάτων από μηχανικούς, αρχιτέκτονες κ.α. οι οποίοι με βρίσκουν από το ίντερνετ Β. Μακρής
Real Life Case Study

Ποιός Είναι ο Πελάτης;

Ο πελάτης είναι η εταιρία ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ που δραστηριοποιείται στο χώρο της Ενοικίασης και Τοποθέτησης Ικριωμάτων.

Ποιοί ήταν οι Στόχοι του Πελάτη;

Στόχος είναι η καθιέρωση της εταιρίας στο χώρο της. Η προοδευτική αναγνώριση των έργων της εταιρίας και των δραστηριοτήτων. Και αυτό, είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με στοχευόμενες ενέργειες μέσα από το διαδίκτυο.

Ποιές ήταν οι Ανάγκες του Πελάτη;

Ως νεοσύστατη εταιρία που έκανε την εμφάνισή της το 2009, η εταιρία χρειαζόταν να φτάσει στο σημείο να ανταγωνιστεί εταιρίες με συναφή αντικείμενο στο χώρο της.

Με την περιφέρεια της Αττικής να μετρά περίπου 1000 εταιρείες συναφούς αντικειμένου, ο ανταγωνισμός ήταν σχετικά υψηλός με πολλές απαιτήσεις.

Η κατάλληλη μελέτη και ο σχεδιασμός ήταν απαραίτητες ενέργειες.

Επίσης, υπήρχε η ανάγκη ενός σωστού και ολοκληρωμένου branding, προκειμένου να οργανωθεί αποτελεσματικά η παρουσία της εταιρίας στο χώρο και στο ευρύ κοινό.

Το branding σχετίζεται με τη δημιουργία της ταυτότητας της εταιρείας, ταυτότητας με την έννοια του ποιοι είναι, ποιοι θέλουνε να γίνουνε και πώς θέλουν οι άλλοι να τους βλέπουν. Η εφαρμογή μεθόδων branding είναι αυτό που διαφοροποίησε την εταιρεία σε σχέση με άλλες. Το branding διαμόρφωσε την αντίληψη, που έχει το ευρύ κοινό για την εταιρεία και φυσικά για τα προϊόντα/υπηρεσίες που παράγει.

Πώς Ανταποκριθήκαμε σε αυτές τις Ανάγκες και Πώς Βοηθήσαμε στην Επίτευξη των Στόχων;

Μελετήσαμε το κοινό στο οποίο απευθύνετε η εταιρία του πελάτη.

Ποιοι ήταν αυτοί που θα ενδιαφέρονταν για τις υπηρεσίες που προσφέρει, πως συνηθίζουν να αναζητούν τέτοιες υπηρεσίες.

Οι ετεροχρονισμένες απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά μας βοήθησαν να σχεδιάσουμε μία πολιτική, να στοχεύσουμε προς μια πληθώρα συγκεκριμένων target market.

Στη συνέχεια, η υλοποίηση των online εργασιών εναρμονίστηκαν με τα προαναφερόμενα.

Σταδιακά και μεθοδευμένα, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών περίπου, ο ιστότοπος ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ βρίσκονταν ήδη στις πρώτες σελίδες αναζητήσεων.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλα αυτά υλοποιήθηκαν χωρίς τη χρήση πληρωμένων διαφημίσεων, όπως τα Google AdWords.

Η Orismos, αναλαμβάνοντας την ολοκληρωτική εταιρική παρουσίαση και μάρκετινγκ της εταιρίας Σκαλωσιές Μακρής, δεν έμεινε μόνο σε online marketing της εταιρίας.

Ακολουθήθηκαν και offline υπηρεσίες που προσέδιδαν σταδιακά κύρος σε μία νεοσύστατη εταιρική παρουσία νέο εταιρικό προφίλ. Ιδέες και πρακτικές οι οποίες έφερναν το λογότυπο και το branding της εταιρίας σε καθημερινή οπτική επαφή με τον κόσμο.

Μέσα από το branding και το moto «Σκαλώστε Μαζί Μας» δώσαμε στον πελάτη μία αξιοπρεπή παρουσία που προσδίδει κύρος, αξιοπιστία ενώ παράλληλα η διφορούμενη έννοιά του τονίζει ότι ο πελάτης θα μείνει ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα και θα προτιμήσει και πάλι, σε μελλοντικές συνεργασίες, τις υπηρεσίες του πελάτη μας.

Επίσης, τα modules και οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά στον ιστότοπο της εταιρίας, μελετώντας παράλληλα και το target market, έφεραν μέσα σε διάστημα περίπου τεσσάρων μηνών, τον ιστότοπο της εταιρίας στις πρώτες σελίδες αναζητήσεων. Έτσι, όταν για παράδειγμα ο χρήστης αναζητά online για σκαλωσιές ή ενοικίαση σκαλωσιών (βλέπε Γράφημα), ο ιστότοπος εμφανίζεται στα αποτελέσματα της πρώτης σελίδας στις μηχανές αναζήτησης.

Συνεπώς, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η κινητικότητα των δυνητικών πελατών της εταιρίας.

Τί Κέρδισε ο Πελάτης;

Μετά το πέρας περίπου τεσσάρων (4) μηνών από την ενεργοποίηση του website, ο πελάτης είδε να έρχονται εισερχόμενα μηνύματα μέσα από τη Φόρμα Επικοινωνίας του ιστότοπου και οι εισερχόμενες κλήσεις πελατών που ζητούσαν προσφορά και τις υπηρεσίες της εταιρίας, αυξήθηκαν κατακόρυφα.

Συνεπώς, αυξήθηκε η κινητικότητα της εταιρίας, παρά την πτώση που υπάρχει στον κλάδο της οικοδομής λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα.

Ισχυρή και αδιαμφισβήτητη απόδειξη των προαναφερομένων του case study, αποτελεί το υλικό που υπάρχει στο ίδιο το website του πελάτη.

Τα αποτελέσματα είναι ορατά και από την πληθώρα των έργων που δημοσιοποιούνται με οργανωτικό τρόπο μέσα από το website του πελάτη.

Δείτε τα Case Studies μας