Σκαλωσιές Μακρής Video Project

Τα ακόλουθα δείγματα αποτελούν αποτέλεσμα Video Shooting και Video Editing για λογαριασμό του πελάτη & κατασκευάστηκαν από την Orismos IT
Δημιουργικοί και πολύ καλό αποτέλεσμα για τη δουλειά μας Β.Μακρής
Video Projects

Video Drone Shooting & Editing τοποθέτησης σκαλωσιών Μακρής σε καμινάδα

Video Shooting & Editing τοποθέτησης σκαλωσιών Μακρής σε κτίριο Πανεπιστημίου

Video Shooting & Editing τοποθέτησης σκαλωσιών Μακρής σε Εμπορικό Κέντρο

Δείτε Video Projects Πελατών μας